தகவல் அறியும் உரிமைச் சட்டம், 2005 இன் படி, தகவல் தேடுபவர்கள் பின்வரும் பாடங்கள் தொடர்பான எந்தத் தகவலுக்கும் சம்பந்தப்பட்ட பொதுத் தகவல் அதிகாரிகளிடம் தெரிவிக்க வேண்டும்.

 

வரிசை எண்

 

பொருள்

 

பிரிவு

நியமிக்கப்பட்ட பொது தகவல் அதிகாரி (P.I.O)

1

விதிகள், அறிவிப்புகள், கல்வித் தகுதிகள் மற்றும் பிற தகுதி நிபந்தனைகள்

சான்றிதழ் சரிபார்ப்பு

கண்காணிப்பாளர்

2

விண்ணப்பங்கள் மற்றும் விண்ணப்பம் தொடர்பான தகவல்களை சமர்ப்பித்தல்

அறிவிப்பு

கண்காணிப்பாளர்

3

வினாத்தாள்கள், பதில் விசைகள் மற்றும் பிற தொடர்புடைய தகவல்கள்

ரகசியப் பிரிவு

கண்காணிப்பாளர்

 

தகவல் அறியும் உரிமைச் சட்டம், 2005-ன் கீழ், தப்பல்கள் பெறப்பட்ட நாளிலிருந்து 30 நாட்களுக்குள், எந்தத் தவறும் இன்றி, தகவல்களைத் தேடுபவர்களுக்கு உடனடியாகத் தேவையான முறையில் தகவல்களை வழங்கும் பொறுப்பு பொதுத் தகவல் அலுவலர்களிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டுள்ளது.

ஆசிரியர் ஆட்சேர்ப்பு வாரியம் புரட்சி தலைவர் டாக்டர் எம்.ஜி.ஆர். நூற்றாண்டு கட்டிடம், 3rd & 4th மாடிகள், டிபிஐ வளாகம், கல்லூரி சாலை, சென்னை - 600006.
மின்னஞ்சல்:trb.tn @ nic.in

இலவச தொடர்பு எண்
1800 425 6753
Website visit count:
phone-img whatsapp-img