தமிழ்நாடு ஆசிரியர் தகுதித் தேர்வு

குழந்தைகளுக்கான இலவச மற்றும் கட்டாயக் கல்விக்கான உரிமைச் சட்டம், 2009 (ஆர்டிஇ சட்டம்) பிரிவு 23 இன் துணைப்பிரிவு (1) இன் விதிகளின்படி, ஆசிரியர் கல்விக்கான தேசிய கவுன்சில் (என்சிடிஇ) ஆகஸ்ட் 23, 2010, 29 ஜூலை 2011 தேதியிட்ட அறிவிப்புகளை வழங்குகிறது. மற்றும் 2018 ஆம் ஆண்டு ஜூன் 28 ஆம் தேதி, ஒருவர் முதல் எட்டாம் வகுப்பு வரை ஆசிரியராக நியமனம் பெறுவதற்கான குறைந்தபட்சத் தகுதிகளை வகுத்தார்.

தமிழ்நாடு அரசு G.O. Ms. No.181ஐப் பார்க்கிறது. பள்ளிக் கல்வித் துறை (C2) 15.11.2011 அன்று ஆசிரியர் தகுதித் தேர்வை (TET) நடத்துவதற்கான நோடல் ஏஜென்சியாக ஆசிரியர் தேர்வு வாரியத்தை நியமித்தது.

அதைத் தொடர்ந்து அரசு G.O. Ms. எண் 149, பள்ளிக் கல்வித் துறை (TRB) வெளியிட்டது. 20.07.2018 தேதியன்று, TET தகுதி பெற்ற விண்ணப்பதாரர்கள் ஆட்சேர்ப்புக்கான மற்றொரு எழுத்துப் போட்டித் தேர்வில் கலந்து கொள்ள வேண்டும் என்று அறிவிக்கிறது.


 

 

 

TET

 

 

காகிதம்

 

 

தேர்வு தேதி

 

வேட்பாளர்களின் எண்ணிக்கை தோன்றவில்லை


இல்லை. தேர்ச்சி பெற்ற வேட்பாளர்கள்

 

தேர்ச்சி சதவீதம்

2012

 I

 

12.07.2012 F.N

305405

1735

0.56

2012

 II

12.07.2012 A.N

409121

713

0.17

துணை

I

14.10.2012 F.N

278725

10397

3.73

துணை

II

14.10.2012 A.N

364370

8864

2.43­­­

2013

I

17.08.2013

262187

30592

11.67

2013

II

18.08.2013

400311

42124

10.52

PWD

II

21.05.2014

4693

945

20.14

2017

I

29.04.2017

241555

16197

6.71

2017

II

30.04.2017

5122260

18578

3.63

2019

I

08.06.2019

162316

551

0.33

2019

II

09.06.2019

379735

316

0.08

மொத்தம்

3320678

131012

 


o மொத்தம் கிடைக்கும் TNTET தாள் நான் தகுதி பெற்றவர்கள் ஆனால் 2019 இல் தேர்ந்தெடுக்கப்படவில்லை: 47213
o மொத்தம் கிடைக்கும் TNTET தாள் II தகுதி பெற்ற விண்ணப்பதாரர்கள் ஆனால் 2019 இல் தேர்ந்தெடுக்கப்படவில்லை: 51363
o TNTET தேர்வு ஜூலை 2022 மற்றும் ஆகஸ்ட் 2022 க்கு இடையில் நடத்த உத்

ஆசிரியர் ஆட்சேர்ப்பு வாரியம் புரட்சி தலைவர் டாக்டர் எம்.ஜி.ஆர். நூற்றாண்டு கட்டிடம், 3rd & 4th மாடிகள், டிபிஐ வளாகம், கல்லூரி சாலை, சென்னை - 600006.
மின்னஞ்சல்:trb.tn @ nic.in

இலவச தொடர்பு எண்
1800 425 6753
Website visit count:
phone-img whatsapp-img