வருடாந்திர திட்டம்

ஆசிரியர் தேர்வு வாரியம் பல்வேறு ஆசிரியர் ஆட்சேர்ப்புகளுக்கு பல்வேறு எழுத்துப் போட்டித் தேர்வுகளை நடத்தி வருகிறது. பல்வேறு ஆட்சேர்ப்பு முகமைகளால் வெளியிடப்பட்ட தேர்வு அட்டவணைகள் ஒன்றுடன் ஒன்று சேர்வதால் தேர்வர்கள் எதிர்கொள்ளும் சிரமங்களைச் சமாளிக்க, முதல் முறையாக, ஆசிரியர் தேர்வு வாரியம் நடத்தும் பல்வேறு எழுத்துத் தேர்வுகளின் தற்காலிகத் தேர்வு அட்டவணைகளை உள்ளடக்கிய வருடாந்திர ஆட்சேர்ப்புத் திட்டத்தை வாரியம் வெளியிட்டது. 2022 ஆம் ஆண்டு. இது தேர்வர்களுக்கு தங்கள் தேர்வு அட்டவணையை முன்கூட்டியே திட்டமிடுவதற்கு பெரும் உதவியாக இருக்கும்.

ஆசிரியர் ஆட்சேர்ப்பு வாரியம் புரட்சி தலைவர் டாக்டர் எம்.ஜி.ஆர். நூற்றாண்டு கட்டிடம், 3rd & 4th மாடிகள், டிபிஐ வளாகம், கல்லூரி சாலை, சென்னை - 600006.
மின்னஞ்சல்:trb.tn @ nic.in

இலவச தொடர்பு எண்
1800 425 6753
Website visit count:
page hits counter
phone-img whatsapp-img