வ எண் தேதி தலைப்பு பார்க்க வேண்டியன
1 22-05-2023 மூன்று ஆண்டுகள் தேர்வெழுத தடை செய்யப்பட்ட தேர்வர்கள் பட்டியல் பார்க்க : கையடக்க ஆவண வடிவமைப்பு (PDF)
2 18-12-2021 நிரந்தரமாக தேர்வெழுத தடை செய்யப்பட்ட தேர்வர்கள் பட்டியல் பார்க்க : கையடக்க ஆவண வடிவமைப்பு (PDF)
3 30-10-2020 நிரந்தரமாக தேர்வெழுத தடை செய்யப்பட்ட தேர்வர்கள் பட்டியல் – கூடுதல் பட்டியல் பார்க்க : கையடக்க ஆவண வடிவமைப்பு (PDF)
4 29-10-2020 நிரந்தரமாக தேர்வெழுத தடை செய்யப்பட்ட தேர்வர்கள் பட்டியல் பார்க்க : கையடக்க ஆவண வடிவமைப்பு (PDF)

ஆசிரியர் தேர்வு வாரியம், புரட்சித் தலைவர் டாக்டர் எம்.ஜி.ஆர் நூற்றாண்டு கட்டிடம், மூன்றாம் மற்றும் நான்காம் தளங்கள், DPI வளாகம், கல்லூரி சாலை, சென்னை-600 006.
மின்னஞ்சல்:trb@tn.gov.in

அனைத்து குறைதீர் விண்ணப்பங்களும் மேற்கூறப்பட்ட குறைதீர் மன்னஞ்சலில்மட்டுமே அனுப்பப்படவேண்டும். கடிதங்கள், அஞ்சல் வழி மற்றும் பிற முறைகளில் அனுப்பப்படும் விண்ணப்பங்கள் ஏற்றுக்கொள்ளப்படாது. : trbgrievances@tn.gov.in
இலவச தொடர்பு எண்
1800 425 6753
Website visit count:
page hits counter
phone-img whatsapp-img