குழுமம்

 

வரிசை எண் நிலை பணிநிலை
1 தலைவர்
ஒரு ஐ.ஏ.எஸ். அதிகாரி, சூப்பர் டைம் (G.O(Ms)No.1357,
 Education Department, dated 26.09.1990)
2
உறுப்பினர்
உறுப்பினர் பள்ளிக் கல்வி 
(பள்ளிக் கல்வி இயக்குநர் கேடரில்)
3 உறுப்பினர்
உறுப்பினர் பள்ளிக் கல்வி 
(பள்ளிக் கல்வி இயக்குநர் கேடரில்)
4
உறுப்பினர் (Ex-Officio)
செயலாளர், மனிதவள மேலாண்மை துறை அவரது பிரதிநிதி.
5
உறுப்பினர் (Ex-Officio)
பள்ளிக் கல்வி இயக்குநர்.
6
உறுப்பினர் (Ex-Officio)
தொழில்நுட்ப கல்வி இயக்குநர்.
7
உறுப்பினர் (Ex-Officio)
கல்லூரி கல்வி இயக்குநர். 
8
உறுப்பினர் 
செயலாளர் நிதி துறை அல்லது அவரது பிரதிநிதி.

ஆசிரியர் ஆட்சேர்ப்பு வாரியம் புரட்சி தலைவர் டாக்டர் எம்.ஜி.ஆர். நூற்றாண்டு கட்டிடம், 3rd & 4th மாடிகள், டிபிஐ வளாகம், கல்லூரி சாலை, சென்னை - 600006.
மின்னஞ்சல்:trb.tn @ nic.in

இலவச தொடர்பு எண்
1800 425 6753
Website visit count:
page hits counter
phone-img whatsapp-img