தேர்வு வாரியத் தலைவர்

வரிசை எண் காலம் தலைவரின் பெயர்
1 மே 1989 முதல் டிசம்பர் 1989 வரை திரு எம்.அகமது, ஐ.ஏ.எஸ்.
2 டிசம்பர் 1989 முதல் ஜுலை 1992 வரை திரு கே.ஆலுடையபிள்ளை, ஐ.ஏ.எஸ்.
3 அக்டோபர் 1992 முதல் செப்டம்பர் 1993 வரை திருமதி.லட்சுமிபிரனேஷ், ஐ.ஏ.எஸ்.
4 செப்டம்பர் 1993 முதல் மார்ச்சு 1994 வரை திரு ஆறுமுகம், ஐ.ஏ.எஸ்.
5 மார்ச்சு 1994 முதல் ஜுன் 1994 வரை திரு கங்கதர்ஜாஸ், ஐ.ஏ.எஸ்.
6 ஜுலை 1994 முதல் அக்டோபர் 1994 வரை திரு ஏ.பால்ராஜ், ஐ.ஏ.எஸ்.
7 அக்டோபர் 1994 முதல் மார்ச்சு 1996 வரை திரு எம்.ராமு, ஐ.ஏ.எஸ்.
8 மார்ச்சு 1996 முதல் ஆகஸ்ட் 1996 வரை திருமதி. குத்சியா காந்தி, ஐ.ஏ.எஸ்.
9 ஆகஸ்ட் 1996 முதல் ஜுலை 2002 வரை திரு பி.ஆர்.பிந்துமாதவன், ஐ.ஏ.எஸ்.
10 ஜுலை 2002 முதல் மே 2007 வரை திருமதி தங்கம் சங்கரநாராயணன், ஐ.ஏ.எஸ்.
11 மே 2007முதல் அக்டோபர் 2007 வரை டாக்டர் பி. ராமமோகன ராவ், ஐ.ஏ.எஸ்.
12 நவம்பர் 2007 முதல் பிப்ரவரி 2011 வரை டாக்டர் பி.ஏ. ராமையா, ஐ.ஏ.எஸ்.
13 மார்ச்சு 2011 முதல் மே 2011 வரை திருமதி டி.சபிதா, ஐ.ஏ.எஸ். (எஃப்ஏசி)
14 ஜுன் 2011 முதல் ஆகஸ்ட் 2013 வரை திரு சுர்ஜித் கே.சௌத்ரி, ஐ.ஏ.எஸ்.
15 ஆகஸ்ட் 2013 முதல் பிப்ரவரி 2017 வரை திரு வி.பு.நாயர், ஐ.ஏ.எஸ்.
16 பிப்ரவரி 2017 முதல் ஜுன் 2017 வரை திருமதி. ககர்லா உஷா, ஐ.ஏ.எஸ். (எஃப்ஏசி)
17 ஜுன் 2017 முதல் டிசம்பர் 2017 வரை டாக்டர் டி.ஜகந்நாதன், ஐ.ஏ.எஸ். (எஃப்ஏசி)
18 ஜனவரி 2018 முதல் பிப்ரவரி 2018 வரை திரு.கே.ஸ்ரீனிவாசன், ஐ.ஏ.எஸ்.
19 பிப்ரவரி 2018 முதல் மார்ச் 2018 வரை திரு.கே.ஸ்ரீனிவாசன்,ஐ.ஏ.எஸ். (எஃப்ஏசி)
20 மார்ச் 2018 முதல் ஏப்ரல் 2018 வரை திரு.க.நந்தகுமார், ஐ.ஏ.எஸ்.
21 ஏப்ரல் 2018 முதல் டிசம்பர் 2018 வரை திருமதி.எஸ்.ஜெயந்தி, ஐ.ஏ.எஸ்.
22 டிசம்பர் 2018 முதல் ஜூலை 2019 வரை திரு.என்.வெங்கடேஷ், ஐ.ஏ.எஸ். (எஃப்ஏசி)
23 ஜூலை 2019 முதல் அக்டோபர் 2020 வரை திருமதி.ஜி.லதா, ஐ.ஏ.எஸ்.
24 அக்டோபர் 2020 முதல் ஜூன் 2021 வரை திரு.எல்.நிர்மல் ராஜ், ஐ.ஏ.எஸ்.
25 ஜூன் 2021 முதல் செப்டம்பர் 2022 வரை திருமதி.ஜி.லதா, ஐ.ஏ.எஸ்.
26 செப்டம்பர் 2022 முதல் மே 2023 திரு.கே. நந்தகுமார் ஐ.ஏ.எஸ்.(எஃப்ஏசி)
27 மே 2023 முதல் தற்போது திருமதி. அர்ச்சனா பட்நாயக், ஐ.ஏ.எஸ்.

ஆசிரியர் ஆட்சேர்ப்பு வாரியம் புரட்சி தலைவர் டாக்டர் எம்.ஜி.ஆர். நூற்றாண்டு கட்டிடம், 3rd & 4th மாடிகள், டிபிஐ வளாகம், கல்லூரி சாலை, சென்னை - 600006.
மின்னஞ்சல்:trb.tn @ nic.in

இலவச தொடர்பு எண்
1800 425 6753
Website visit count:
page hits counter
phone-img whatsapp-img