செயல்பாடுகள்

பள்ளிக் கல்வித் துறையின் கீழ் உள்ள பள்ளிகளில் ஆசிரியர்களை தேர்வு  செய்வதற்காக, 1987 ஆம் ஆண்டு ஆசிரியர் தேர்வு வாரியம் உருவாக்கப்பட்டது. வாரியம் இப்போது ஆசிரியர்கள் மற்றும் உதவிப் பேராசிரியர் ஆகிய மூன்று துறைகளுக்குப் பணியமர்த்தும் பொறுப்பைக் கொண்டுள்ளது. பள்ளிக் கல்வி, உயர்கல்வி மற்றும் சட்டப் படிப்பு. ஆசிரியர் தேர்வு வாரியம் தமிழகத்தில் ஆசிரியர் தகுதித் தேர்வை நடத்துவதற்கான நோடல் ஏஜென்சியாகவும் நியமிக்கப்பட்டுள்ளது.

                    பல்வேறு வகையான பதவிகளுக்கான தேர்வு: -

ஆசிரியர் தேர்வு வாரியத்திடம் பின்வரும் வகைப் பணிகளுக்கான நேரடி தெரிவுகள்  மேற்கொள்ளப்படுகிறது வகை செய்யப்பட்டுள்ளது.

1.    பள்ளிக் கல்வி

o இடைநிலை வகுப்பு ஆசிரியர்கள்

o உடற்கல்வி ஆசிரியர்கள்

o வரைதல் ஆசிரியர்கள்

o பட்டதாரி ஆசிரியர்கள்

o தையல் ஆசிரியர்கள்

o இசை ஆசிரியர்கள்.

o முதுகலை உதவியாளர்கள்

o உடற்கல்வி இயக்குநர்கள், தரம் - I

o கணினி பயிற்றுனர்கள், தரம் - I

o தொகுதி கல்வி அலுவலர்கள்

o விவசாய பயிற்றுனர்கள்

o SCERT - விரிவுரையாளர்கள்

o SCERT மூத்த விரிவுரையாளர்கள்

o SCERT இளநிலை விரிவுரையாளர்கள்

2. உயர் கல்வி

    o   அரசு பொறியியல் கல்லூரிகளில் உதவிப் பேராசிரியர்கள்

    o   அரசு பாலிடெக்னிக் கல்லூரிகளில் விரிவுரையாளர்கள்

    o   அரசு கலை மற்றும் அறிவியல் துறையில் உதவி   பேராசிரியர்கள்

3. சட்ட ஆய்வுகள் இயக்குநரகம்

    அரசு சட்டக் கல்லூரிகளில் உதவிப் பேராசிரியர்கள்
 

 

ஆசிரியர் ஆட்சேர்ப்பு வாரியம் புரட்சி தலைவர் டாக்டர் எம்.ஜி.ஆர். நூற்றாண்டு கட்டிடம், 3rd & 4th மாடிகள், டிபிஐ வளாகம், கல்லூரி சாலை, சென்னை - 600006.
மின்னஞ்சல்:trb.tn @ nic.in

இலவச தொடர்பு எண்
1800 425 6753
Website visit count:
phone-img whatsapp-img